Menu

Glacier Middle School
2450 South 142nd Street SeaTac, WA 98168

Office Hours:

Monday-Friday: 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Glacier Middle School
2450 South 142nd Street SeaTac, WA 98168

Translate

Family Listening Session with Glacier Middle School

Family Listening Session with Glacier Middle School

Hello!

 

The Family Engagement Committee would like to invite you to a parent listening session. We want to hear from you! It’s today, November 2nd from 3pm – 4pm. Tell us what you want to see more of at Glacier or how you would like to be involved. You can access the meeting by finding the flyer and Zoom link in your students advisory class, Or by clicking here. If you are on your cell phone you may have to set up the Zoom app. We look forward to seeing and hearing from you!

 

¡Hola!

 

El Comité de Participación Familiar desea invitarlo a una sesión de escucha para padres. ¡Queremos escuchar de ti! Es el hoy, lunes 2 de noviembre de 15:00 a 16:00. Cuéntenos qué le gustaría ver más en Glacier o cómo le gustaría participar. Puede acceder a la reunión buscando el volante y el enlace de Zoom en la clase de asesoramiento para estudiantes, o haciendo clic  aqui. Si está en su teléfono celular, es posible que deba configurar la aplicación Zoom. ¡Esperamos verte y saber de ti!

 

Pedimos disculpas por cualquier error en este mensaje. Estamos usando Google Translate

 

Waad salaaman tahay!

 

Guddiga Kaqeybgalka Qoyska waxay jecelyihiin inay kugu casuumaan fadhiga dhageysiga waalidka. Waxaan rabnaa inaan kaa maqalno! Waa Isniinta, Nofeember 2 markay tahay 3 galabnimo - 4 galabnimo. Noo sheeg waxaad rabto inaad waxbadan ka aragto Glacier ama sida aad jeclaan lahayd inaad uga qayb gasho. Waxaad kuheli kartaa kulanka adoo kahelaya warqada xajista iyo Fogeynta isku xidhka ee fasalka latalinta ardaydaada, Ama adigoo gujinaya halkan Haddii aad ku jirto taleefankaaga gacanta waxaa laga yaabaa inaad dejiso barnaamijka Zoom. Waxaan sugeynaa inaan aragno oo aan kaa maqalno!


 
Waxaan ka raaligalinaynaa wixii qaladaad ah ee ku jira fariintan. Waxaan adeegsaneynaa Google Translate.